Huisopkoopvergelijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Huisopkoopvergelijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website.

Huisopkoopvergelijk.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of aangesloten aanbieders (opkopers, investeerders).

Huisopkoopvergelijk.nl heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het onderhouden en samenstellen van deze site en heeft daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht.

Huisopkoopvergelijk.nl garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd actueel, juist en volledig is. De inhoud en werking van deze site kan daarom zonder aankondiging door huisopkoopvergelijk.nl worden gewijzigd. huisopkoopvergelijk.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Publicatie of distributie van deze website of de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van huisopkoopvergelijk.nl

Meld u aan

Postcode

Huisnummer


Naam

Uw gegevens worden verstuurd..

Verstuurd Er zal contact met u worden opgenomen

Er is iets mis gegaan bij het versturen van uw gegevens, probeer het eventueel later nog eens