Aanvragen via onze website

Het bezoek & gebruik van deze website alsmede de aanvraag van een bieding via dit platform is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Aangesloten investeerders conformeren zich ermee dat zij hun dienstverlening kosteloos en vrijblijvend aanbieden. Er worden geen additionele kosten in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeengekomen. Ook een verzoek tot opname van uw woning voor het uitbrengen van een definitief bod is kosteloos en vrijblijvend. Pas op het moment dat u (schriftelijk) akkoord gaat met een definitief bod, na opname van uw woning, is er een koopovereenkomst tot stand gekomen. Deze koopovereenkomst zal schriftelijk worden vastgelegd en door partijen worden ondertekend. Een notaris zal zorgdragen voor de verdere afwikkeling en overdracht. 

Hyperlinks

Huisopkoopvergelijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. Huisopkoopvergelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites. 

Aansprakelijk

Huisopkoopvergelijk is geen makelaar en beoogd dat ook niet te zijn. Huisopkoopvergelijk is primair een platform om woningverkopers en professionele kopers (opkopers / investeerders) bij elkaar te brengen en woningverkopers te informeren omtrent de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten bedrijven. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen gelieerd aan Huisopkoopvergelijk, in dienst zijn van of waarmee Huisopkoopvergelijk in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze voorwaarden en derhalve op dit artikel beroepen. De opdrachtgever zal Huisopkoopvergelijk – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van Huisopkoopvergelijk – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het specifieke arrondissement. 

Meld u aan

Postcode

Huisnummer


Naam

Uw gegevens worden verstuurd..

Verstuurd Er zal contact met u worden opgenomen

Er is iets mis gegaan bij het versturen van uw gegevens, probeer het eventueel later nog eens